Founders:
Franco and Pauline Cutrupia

School Supervisor:
Franco Cutrupia

School Executive Director:
Giulia Ziggiotti

School Advisor:
Giorgia Cestaro

School Principal:
Wong Kwok Yin, Azalea

Head Teacher:
Ku Ka Lai, Ada

 

Class Teacher:
Alessandra Owen Zanini
Agnese Cecchini
Chan Ling Nicola
Chloe Kelly
Deng Zhuoer, Ariel
Irina Pinelli
Maria Rita Giovannozzi
Murray Johnson
Qiu Ruo Wen, Vanessa

Assistant Teacher:
Poon Lok Hei, Hazel
Yu Hei Tung, Amy
Yueng Sin Wa, Rosella

Administrative and accounting Manager:
Wong Kim Yin, Serene
Lin Chen Yu

Janitors:
Wong Pik Kwar